(一財)熊本市国際交流振興事業団トップへ
文字サイズ 拡大標準
背景色 青黒白

Số tháng 1của bản tin hành chính thành phố

最終更新日:

 市政だより1月号(日本語/Japanese)別ウィンドウで開きます

【Về việc tiêm nhắc vắc-xin - Bản tin thành phố tháng 1 số (1)】

Thời gian đăng ký chích vắc-xin ngừa Corona chủng mới là đến ngày 31/3/2023. Ai muốn chích xin hãy đăng ký hẹn lịch sớm.

【Về việc tiêm nhắc mũi 3-mũi 5】

Vắc-xin tiêm nhắc để ứng phó virus Corona 2 chủng mới và chủng Omicron và vắc-xin Novavax được giới thiệu. Chọn 1 trong 2 loại này và có thể chích 1 lần được.

※Ai chích vắc-xin mũi đầu (mũi 1, mũi 2)  thì không được áp dụng.

■Đối tượng chích

Vắc xin hóa trị hai ngừa chủng Omicron dành cho ai đã chích lần trước cách nay 3 tháng, những người 12 tuổi trở lên chích Nanovax thì chích lần trước cách nay 6 tháng, những người trên 12 tuổi.

■Loại vắc-xin

Vắc xin hóa trị hai ngừa chủng Omicron (Pfizer hoặc Moderna)

Nanovax

■Thời hạn đăng ký

Số điện thoại và thời gian: Số miễn phí chuyên cho đăng ký 0120-096-885 【8:00~19:00】

Điện thoại không hoạt động từ ngày 29/12 đến 3/1.

WEB: luôn đăng ký được 24/24. Nếu truy cập từ trang chủ của thành phố Kumamoto là

https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=33059

 

■Thắc mắc liên quan tới chủng loại vắc-xin

Tổng đài thông tin về vắc-xin Corona chủng mới TP. Kumamoto 096-300-5577 【8:30~19:00】

Điện thoại không hoạt động từ ngày 29/12 đến 3/1.

■Về chế độ viện trợ thiệt hại sức khỏe do chủng ngừa

Nếu nguyên nhân gây ra do chích vắc-xin Corona, tình trạng chuyển biến xấu đi, phải nhập viện, một phần chi phí do nhập viện sẽ được chi trả. Trước tiên, xin hãy tư vấn với ban đối phó lây nhiễm ở số điện thoại: 096-364-3189.

 

【Về tiền trợ cấp giá thực phẩm, gas, điện để ứng phó vật giá tăng cao - Bản tin thành phố tháng 1 số(2)】

■ Hộ thuộc đối tượng hỗ trợ

(1) Vào ngày áp thuế (ngày 30/9/2022), toàn bộ thành viên trong hộ có thuế thị dân bình quân đầu người thuộc hộ miễn thuế (hộ miễn thuế thị dân).

(2) Khác trường hợp (1), sinh kế hộ thay đổi đột ngột trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 12 năm 2022, thì được công nhận cùng hoàn cảnh với hộ (1) (hộ có sinh kế thay đổi đột ngột).

■ Cách nộp hồ sơ

【Hộ miễn thuế thị dân】

Hồ sơ xin trợ cấp hoặc giấy xác nhận sẽ gửi trong tháng 11 tới các hộ có khả năng thuộc diện hỗ trợ. Những hộ nhận được đơn từ liên quan, xin hãy đính kèm hồ sơ cần thiết trong phong bì (trên phong bì gửi kèm có ghi sẵn địa chỉ và dán tem) gửi qua đường bưu điện.

Thời hạn đăng ký: thứ 6 ngày 3/2/2023   ※Dấu bưu điện cùng ngày hợp lệ

【Hộ có sinh kế thay đổi đột ngột】

Tại Quầy tư vấn về tiền trợ cấp ứng phó vật giá tăng cao của Phòng hành chính cấp quận đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

■ Quầy tư vấn

Tại các Phòng hành chính cấp quận có thiết lập các quầy tư vấn về 【Tiền trợ cấp đối phó vật giá tăng cao】. Giờ làm việc là ngày thường, 8g30 sáng tới 4g30 chiều.

Thắc mắc liên hệ

Tổng đài thông tin về tiền trợ cấp đối phó vật giá tăng cao TP. Kumamoto 096-355-8866


【Đăng ký thuế thị dân của thành phố – tỉnh cho tới ngày thứ 4, 15/3 - Bản tin thành phố tháng 1 số(3)】

Đang tiếp nhận đơn khai báo cho năm 2023 hay Reiwa 5 【thu nhập của năm tài khóa 2022 hay Reiwa 4】. Xin khai báo qua đường bưu điện.

■Những ai cần khai báo

Ai đang sống trong phạm vi thành phố vào ngày 1/1/2023, thu nhập năm 2022 theo như dưới đây

Ÿ Người có thu nhập từ kinh doanh, nông nghiệp, bất động sản, có lợi nhuận từ cổ tức v.v.

Ÿ Người có thu nhập khác từ trợ cấp

Ÿ Người có thu nhập từ việc làm hưởng lương theo ngày, làm thêm, làm bán thời gian…

Ÿ Người nghỉ việc mà không đi làm trở lại (không làm điều chỉnh thuế cuối năm)

Ÿ Người thụ hưởng lương hưu có các khoản khấu trừ khác với các khoản khấu trừ có ghi trên bảng ghi thuế trưng thu và người có thu nhập khác.

Ÿ Thành viên gia đình có chủ hộ làm việc xa nhà đã chuyển ra ngoài phạm vi thành phố (không ở chung).

Ÿ Người đang được miễn thuế lương hưu của trợ cấp tử tuất và trợ cấp thương tật

Ÿ Người đang  nhận bảo hiểm  thất nghiệp

Ÿ Người không có thu nhập (loại trừ những người  được hỗ trợ bởi người thân có địa chỉ trong thành phố).

Ÿ Về cổ tức, thu nhập do chuyển nhượng cổ phiếu niêm yết, người được lựa chọn phương thức đánh thuế khác với thuế thu nhập.

■Những ai không cần đăng ký

Ÿ Người làm kê khai thuế của thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt để tái thiết (*)

(*) là loại thuế đặc biệt được thu ngoài thuế thu nhập thông thường từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2037, với thuế suất 2,1%, nhằm phân bổ kinh phí tái thiết sau trận động đất lớn phía Đông Nhật Bản)

Ÿ Người có thu nhập chỉ có từ tiền lương và được nơi làm việc nộp「báo cáo thanh toán tiền lương.

Ÿ Người có thu nhập chỉ từ chế độ lương hưu, không cần khai báo khấu trừ thu nhập.

Ÿ Người không có thu nhập, được người thân có địa chỉ trong thành phố chu cấp.

■Những mục cần khai báo

(1) Số định danh My number có thể xác nhận được (bao gồm cả phần của người phụ thuộc)

(2) Chứng minh được thu nhập

Ÿ Bảng khấu trừ thuế và chứng nhận thu nhập

Ÿ Sổ sách kế toán, bảng sao kê thu chi, v.v. (các giấy tờ có thể xác nhận thu nhập và các chi phí cần thiết)

(3) Tài liệu có thể được sử dụng để xác nhận số tiền được khấu trừ từ thu nhập

Ÿ Giấy chứng nhận thanh toán (xác nhận) hoặc biên lai đóng bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng, phí bảo hiểm y tế cho người cao tuổi giai đoạn hậu kỳ (*) và phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân

(*) Chế độ bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi giai đoạn hậu kỳ dành cho tất cả những người 75 tuổi trở lên, những người từ 65 tuổi đến 74 tuổi có khuyết tật ở mức độ nhất định.

Ÿ Giấy chứng nhận phí bảo hiểm nhân thọ, phí bảo hiểm động đất, phí bảo hiểm thiệt hại dài hạn theo chế độ cũ

Ÿ Người được khấu trừ chi phí y tế

Ÿ Bảng kê khai giảm trừ chi phí y tế, thông báo chi phí y tế

Ÿ Người đang nhận giảm trừ chi phí y tế diện đặc biệt (hệ thống thuế "tự điều trị")

Ÿ Sổ chứng nhận khuyết tật thể chất, sổ chứng nhận phục hồi chức năng, sổ chứng nhận phúc lợi y tế của người bệnh tâm thần, giấy chứng nhận cho đối tượng là người tàn tật

Ÿ Giấy biên nhận tiền quyên góp

(4) Các giấy tờ liên quan đến người thân và các giấy tờ liên quan đến chuyển tiền khi hỗ trợ người đang sống ở nước ngoài

Ÿ Trong số những người vào năm trước đã khấu trừ các khoản tiền bị thất thoát và những người chuyển  khấu trừ phần tiền thất thoát từ lần trước sang, người nào có phần thiệt hại (do lần trước chuyển sang) trong năm nay thì sẽ biết được số tiền lần trước chuyển sang.

(6) Về thu nhập do chuyển nhượng, cổ tức, v.v. liên quan đến cổ phiếu niêm yết, người được lựa chọn phương thức đánh thuế khác với thuế thu nhập thì bản sao của báo cáo giao dịch tài khoản cố định và tờ khai thuế

(7) Bản sao tờ khai thuế năm trước và báo cáo thu nhập và chi tiêu, v.v.

■ Tờ khai thuế cho thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt để tái thiết

Thuế thu nhập và thuế thu nhập đặc biệt để tái thiết sẽ chỉ được chấp nhận đối với các khoản hoàn trả được đánh dấu bằng dấu 〇 trong biểu bên dưới. Do đó, nếu bạn cần khai các tờ khai sau, vui lòng thực hiện tại địa điểm tư vấn kê khai thuế (Hội trường thành Kumamoto) do cơ quan thuế thiết lập.

Ÿ Người có thu nhập từ kinh doanh, nông nghiệp, bất động sản
ŸNhững người nhận được các khoản khấu trừ tiền thất thoát trên tờ khai thuế

ŸNhững người cần nộp thuế thu nhập

ŸNgười có thu nhập từ chuyển nhượng (bán đất, nhà cửa, cổ phiếu, v.v.)
ŸNhững người lần đầu tiên được khấu trừ đặc biệt khi vay mua nhà, v.v.

ŸNhững người kê khai người chết
ŸNhững người cần đóng dấu tiếp nhận trên bản sao tờ khai thuế

ŸNhững người kê khai cho năm 2021 hoặc sớm hơn

■ Thắc mắc liên hệ

Phòng thuế thị dân TP. 096-328-2183

 

【Nhanh chóng nộp hồ sơ sớm hưởng trợ cấp đặc biệt hỗ trợ đời sống đối với hộ nuôi con thu nhập thấp - Bản tin thành phố tháng 1 số(4)】

■ Đối tượng (người cần đăng ký)

Những người thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây (1) đến (4) mà chưa đăng ký
[Hộ gia đình đơn thân]
(1) Những người chưa nhận trợ cấp nuôi con cho tháng 4 năm 2022 do nhận lương hưu công, v.v.

(2) Những người có tài chính hộ gia đình thay đổi đột ngột do ảnh hưởng của nhiễm virus Corona chủng mới và có thu nhập ngang bằng với những người đang nhận trợ cấp nuôi con.
[Hộ gia đình nuôi con nhỏ không phải hộ gia đình đơn thân]

(3) Cha mẹ, người thân v.v., những người đang nuôi dạy trẻ em, là  đối tượng được miễn thuế cư trú theo tỷ lệ đầu người vào năm 2022 (bao gồm cả công chức)

(4) Cha mẹ, người thân v.v., những người đang nuôi dạy trẻ em, người có thu nhập sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 bị thay đổi đột ngột do ảnh hưởng của lây nhiễm virus Corona chủng mới, trở thành người có thu nhập tương đương với người được miễn thuế cư trú.

■  Trẻ em đủ điều kiện

Trẻ sinh từ ngày 02 tháng 4 năm 2004 (ngày 02 tháng 4 năm 2002 đối với trẻ được hưởng trợ cấp nuôi con đặc biệt) đến ngày 28 tháng 2 năm 2023

■  Số tiền hỗ trợ

Mỗi trẻ nhận 5 vạn yên (50,000 yên).

■ Thủ tục đăng ký (về nguyên tắc nhận thư qua bưu điện)

Nếu muốn đăng ký, vui lòng tải xuống từ trang web của thành phố hoặc liên hệ với Tổng đài dưới đây

■ Thời hạn đăng ký

Tới ngày thứ 3 28/2/2023 (hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được gửi TỚI NƠI TIẾP NHẬN đến hết ngày này).

■ Thắc mắc liên quan tới đăng ký

Tổng đài 「tiền trợ cấp đặc biệt hỗ trợ đời sống đối với hộ nuôi con」

328-7770

Ngày thường 9 g sáng tới 5g chiều

 

【Nhanh chóng nộp hồ sơ sớm hưởng trợ cấp đặc biệt hỗ trợ đời sống đối với hộ đơn thân - Bản tin thành phố tháng 1 số (5)】

■ Đối tượng

Những người chưa đăng ký hộ gia đình đơn thân nhưng đã nhận trợ cấp nhà nước từ thành phố (trợ cấp đặc biệt cho các hộ gia đình nuôi con nhỏ)

■ Trẻ em đủ điều kiện

 Là trẻ  đủ điều kiện nhận trợ cấp của nhà nước

■ Số tiền hỗ trợ

20.000 yên mỗi hộ gia đình (từ bé thứ 2 trở đi là thêm 5.000 yên cho mỗi trẻ đủ điều kiện)

■ Thủ tục đăng ký

Nếu muốn đăng ký, vui lòng tải xuống từ trang web của thành phố hoặc liên hệ với Tổng đài dưới đây

※Ai đã nhận hỗ trợ từ nhà nước (phần cho hộ đơn thân) thì không cần đăng ký nữa.

■ Ngày chi trả

・Ai đã nhận trợ cấp nhà nước (đối với hộ gia đình đơn thân) sẽ được thanh toán tuần tự sau khi trợ cấp nhà nước được thanh toán.
・Những người đã nhận trợ cấp nhà nước (đối với các hộ gia đình nuôi con nhỏ không phải là hộ gia đình đơn thân) sẽ được thanh toán tuần tự sau khi đơn đăng ký được chấp nhận và hồ sơ được xét duyệt.

■ Thời hạn đăng ký

Tới ngày thứ Sáu 10/3/2023 (hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được gửi TỚI NƠI TIẾP NHẬN đến hết ngày này).

■ Thắc mắc liên quan tới đăng ký

Tổng đài 「tiền trợ cấp đặc biệt hỗ trợ đời sống đối với hộ nuôi con」

328-7770

Ngày thường 9 g sáng tới 5g chiều

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1460)

〒860-0806  熊本市中央区花畑町4番18号  
電話番号:096-359-2121096-359-2121   Fax:096-359-5783  

Copyright(c)2020 Kumamoto International Foundation Allright Reserved.